Fraktura kotníku (Weber)

Weber A

Fraktura pod syndezmózou či kloubní štěrbinou, syndezmóza zůstává intaktní

Weber B

Fraktura ve výši syndezmózy, nejčastěji částečná ruptura syndezmózy

Weber C

Fraktura nad syndezmózou, syndezmóza je vždy roztržena a membrana interossea je roztržena až do výše fraktury