Mnohotný myelom

Masa nádorových buněk x 1012/m2 tělesného povrchu  

Stádium I

nízká masa nádorových buněk <0,6, splnění všech 4 kritérií:

 1. Hemoglobin >100g/L
 2. Normální hodnoty sérového kalcia
 3. Rentgenologicky normální skelet či pouze solitální osteolýza
 4. Nízká koncentrace monoklonálních imunoglobulinů:
 • a) IgG <5g/dL
 • b) IgA <3g/dL
 • c) lehké řetězce v moči <4g/24h

Stádium II

nepatří do stádia I ani III

Stádium III

vysoká masa nádorových buněk >1.2, splnění alespoň jednoho kritéria:

 1. Hemoglobin <85g/L
 2. Zvýšená hodnota sérového kalcia
 3. Pokročilé osteolytické kostní změny
 4. Vysoká koncentrace monoklonálních imunoglobulinů:
 • a) IgG >7g/dL
 • b) IgA >5g/dL
 • c) lehké řetězce v moči >12g/24h

Dle funkce ledvin se stádia dělí na:

A) Kreatinin v séru <2mg/dL (177µmol/L)

B) Kreatinin v séru >2mg/dL (177µmol/L)