Hannoverské skóre polytraumat

Region / postižení Body
Hlava
Lehké poranění hlavy (GCS 13-15) 4
Středně těžké poranění hlavy (GCS 8-12) 8
Těžké poranění hlavy (GCS 3-7) 12
Fraktura obličejového skeletu, Lef Fort I 2
Těžká fraktura obličejového skeletu, Le Fort II/III 4
Hrudník
Fraktura sterna, fraktura 1 - 3 žeber 2
Sériová fraktura >3 žeber 5
Oboustranná sériová fraktura žeber 10
Hemothorax, pneumothorax 2
Kontuze jednoho plicního křídla 7
Kontuze obou plicních křídel 9
Nestabilní hrudník 2
Ruptura aorty 7
Pánev a páteř
Jednoduchá fraktura pánve 3
Komplexní fraktura pánve 9
Poranění pánve a urogenitálních orgánů 12
Fraktura páteře 3
Fraktura páteře s paraplegií 3
Těžká kontuze pánve 15
Břicho
Ruptura sleziny 9
Ruptura sleziny a jater 13 (18)
Rozsáhlá ruptura jater 13 (18)
Poranění střeva, mesenteria, ledviny, pankreatu - za každý orgán 9
Končetiny
Centrální luxace kyčle 12
Jednoduchá fraktura femuru 8
Komplexní fraktura femuru (>2 fragmenty nebo kominuce) 12
Fraktura tibie nebo fibuly 4
Ruptura ligamenta v obasti kolene, fraktura patelly, předloktí, lokte, kotníku 2
Fraktura humeru, ramene 4
Cévní poranění proximálně od lokte, kolene 12
Traumatická amputace stehna, paže 12
Traumatická amputace bérce, předloktí 8
Otevřená fraktura gr. II/III, za každou 2
Věk (let)
0-39 0
40-49 1
50-54 2
55-59 3
60-64 5
65-69 8
70-74 13
>75 21
PTS klasifikace - součet bodů
Skupina I 1-19
Skupina II 20-34
Skupina III 35-38
Skupina IV >48

  • Hannover Score for Polytrauma Outcome (HASPOC): Validierung am Beispiel von 170 Polytrauma-Patienten und Vergleich mit dem SF-12. Chirurg 2003;74:361-369.
  • Hannover Polytrauma Score. J Orthop Trauma 2006;20(8):Suppl.