Chronická žilní insuficience

Stupeň Popis
0 Žádné viditelné ani hmatatelné známky žilního onemocnění
1 Teleangiektázie, retikulární žíly, zarudnutí kolem kotníků
2 Křečové žíly
3 Otoky bez kožních změn
4 Kožní změny provázející kožní onemocnění (pigmentace, ekzémy, lipodermatoskleróza)
5 Výše uvedené kožní změny se zhojenými ulceracemi
6 Výše uvedené kožní změny s aktivními ulceracemi


Označení Definice
C Klinické příznaky (stupeň 0-6), doplněné o (s) pro symptomatickou nebo (a) asymptomatickou manifestaci
E Etiologie (kongenitální, primární, sekundární)
A Anatomická lokalizace (povrchové, hluboké, perforátory, samostatně či v kombinaci)
P Patofyziologie dysfuknce (reflux, obstrukce, samostatně či v kombinaci

VCSS - klinické skórování

Vlastnost Nepřítomno (0) Mírný
(1)
Střední
(2)
Těžký
(3)
Bolest ne občas denně omezuje aktivitu
Varixy ne málo mnohočetné (VSM) rozsáhlé (VSM, VSP)
Otok ne perimaleolární, večer nohy, odpoledne nohy, ráno
Pigmentace ne omezená oblast výrazná (dolní 1/3) výrazná (> 1/3)
Zánět ne ano ano ano
Indurace ne fokální (< 5cm) < dolní 1/3 celá dolní 1/3
Počet aktivní ulcerací 0 1 2 3
Trvání aktivních ulcerací ne < 3 měsíce 3 měsíce - 1 rok > 1 rok
Velikost aktivních ulcerací ne průměr < cm průměr 2 - 6 cm průměr > 6 cm
Kompresní terapie ne intermitentní po většinu dní kontinuální

VSM = vena saphena magna, VSP = vena saphena parva

VDS - Venous Disability Score

Skór Definice
0 Asymptomatický
1 Symptomatický, schopen provádět běžné aktivity bez kompresní terapie
2 Schopen vykonávat běžné aktivity pouze s kompresní terapií či elevací končetiny
3 Neschopen vykonávat běžné aktivity ani při kompresní terapii či elevaci končetiny

Běžné aktivity = aktivity před vznikem omezením pro žilní nedostatečnost