MELD score

MELD (Model for End-Stage Liver Disease) je skórovací systém používaný k hodnocení vážnosti chronických jaterních onemocnění. Původně popsáno v roce 2001 Kamathem et al, upraveno Wiesnerem v roce 2001.

K předpovědi přežití se se uvažuje bilirubin, kreatinin a INR. Skóre je používáno UNOS (Mezinárodní síť pro sdílení orgánů) a Eurotransplantem pro zařazení čekatelů na transplantaci jater.

K výpočtu se používá následující vzorec:

MELD = 3.78[Ln(bilirubin mg/dL)] + 11.2[Ln(INR)] + 9.57[Ln(kreatinin mg/dL)] + 6.43

Převod jednotek:

Kreatinin 1 mg/dl = 88.4 µmol/L
Bilirubin 1 mg/dl = 17.1 µmol/L

Maximální skóre je 40. Vyšší hodnoty jsou sníženy na 40. Pokud byl pacient 2x dialyzován za poslední týden, hodnota kreatininu je 4.0. Všechny hodnoty menší než 1 jsou zaokrouhleny na 1.Tento výpočet platí pro pacienty starší 12 let a více.

Kalkulačka

Bilirubin
INR [-]
Kreatinin
Měl pacient dialýzu alespoň 2x během posledního týdne?