Herringova klasifikace (M. Perthes)

Skupina A

Normální obraz, laterální pilíř hlavice femuru není snížen

Skupina B

Snížení laterálního pilíře hlavice femuru na 50 - 100% původní výše

Skupina C

Snížení laterálního pilíře hlavice femuru na méně jak 50% původní výše