Stupně popálenin

Stupeň Nález Hloubka postižení
1 - combustio erythematosa zarudnutí, bolest, otok vrchní vrstvy epidermis, např. při úpalu
II - combustio bullosa zarudnutí, bolest, puchýřky (pokožní) epidermis a část koria
III - combustio escharotica nekrózy, šedá, bílá či černá kůže, analgesie epidermis, corium, podkoží
IV - karbonifikace zuhelnatění další hluboké vrstvy: svaly, kosti