Fraktura patelly

  • Odtržení horního nebo dolního pólu
  • Fissury a osteochondrální úlomky
  • Příčná fraktura, podélná fraktura, šikmá fraktura
  • Fraktura s více fragmenty, hvězdicovitá fraktura, rozdrcení