Endoleak

I

leak v místě napojení

IA

kolem proximální části stentgraftu

IB

kolem distální části těla stentgraftu

IC

kolem distální části nožičky stentgraftu

II

leak podél kolaterálních větví

IIA

cestou jedné bočné větve (dolní mesenterickou tepnou nebo lumbální tepnou)

IIB

cestou dvou a více bočných větví

III

selhání stentgraftu

IIIA

dekonexní v junkci

IIIB

vadou výroby tělem stentgraftu

IV

porozita, prosakování stentgraftu

V

pnutí stentgraftu (s či bez endoleaku)