Hypertenze - management

British Hypertension Society 2004

AH = arteriální hypertenze, TK = krevní tlak, STK = systolický krevní tlak, DTK = diastolický krevní tlak, KVO = kardiovaskulární onemocnění

► Doporučte změnu životního stylu všem pacientům s AH a vysokým-normálním TK.

► Zahajte antihypertenzní léčbu u pacientů s přetrvávajícím STK ≥160mmHg nebo přetrvávajícím DTK ≥100mmHg

► Rozhodněte o léčbě u pacientů s přetrvávajícím sytolickým TK 140-159mmHg a/nebo diastolickým TK 90-99mmHg podle komorbidit - KVO či jiného souvisejícího onemocnění nebo odhadovaného kardiovakulárního rizika ≥20% za 10 let podle Joint British Societies CVD risk assessment programme/risk chart.

► U diabetiků zahajte antihypertenzní léčbu přetrvává-li STK≥140mmHg a/nebo DTK≥90mmHg

► U nediabetiků je léčebný cíl STK<140mmHg a DTK<85mmHg. Minimálně však <150/90mmHg.

► U diabetiků s hypertenzí je léčebný cíl STK <130mmHg a DTK<80mmHg. Minimálně však <140/80mmHg.

► Metaanalýzy antihypertenzní terapie ukazují, že obecně nejlepším ukazatelem prospěchu léčby je dosažený TK spíše než výběr léčiva. V některých případech ale existují pádné indikace a kontraindikace antihypertensiv.

► Většina pacientů s hypertenzí vyžaduje nejméně 2 antihypertensiva. K dispozici jsou doporučené algoritmy a kombinace léčiv. Kombinované preparáty zvyšují adherenci k léčbě.

► Ke zvážení jsou rovněž ostatní léčiva, která snižují riziko KVO, jmenovitě aspirin a statiny.

► Pokud nejsou kontraindikace, nízká dávka aspirinu je doporučena pro pacienty jako sekundární prevence ischemického KVO a primární prevence u pacientů s hypertensí nad 50 let věku s 10-letým rizikem KVO ≥20% s dobrou kontrolou TK.

► Léčba statiny je doporučena u pacientů s hypertenzí komplikovanou KVO bez ohledu na hladiny cholesterolu. Léčba statiny je rovněž doporučena pacientům s hypertenzí a 10-letým rizikem KVO ≥20%. Úspěšná hypolipidemická léčba by měla snížit celkový cholesterol o ≥25% nebo LDL cholesterol o ≥30% nebo dosáhnout cholesterolu <4.0 mmol/L nebo LDL cholesterolu <2.0 mmol/L.

► U diabetiků by měla být dosažena dobrá kontrola glykémie (HbA1c)