Skolióza - Lenke

Lenkeho klasifikace adolescentní idiopatické skoliózy rozeznává základních 6 typů podle strukturálních změn horní, střední + dolní hrudní, Th/L přechodu + bederní páteře. Základní typy jsou dále rozděleny podle typu křivky bederní páteře (A,B,C) a křivky hrudní páteře v sagitální rovině (-,N,+).

Základní typy:

1) změříme Cobbův úhel ve třech etážích:

 • horní hrudní (PT, proximal thoracic)
 • střední a dolní hrudní (MT, main thoracic)
 • Th/L přechod a bederní (TL/L, thoracolumbar/lumbar).

2) nalezneme největší zakřivení - hlavní křivka: MT (1 až 4) nebo TL/L (typy 4 až 6). Pokud je největší křivka PT, tak zařadíme do MT

3) zhodnotíme, zda je vedlejší křivka strukturální (Cobbův úhel):

 • >25° na předozadním RTG snímku ve stoje, který se při předklonu nevyrovnává <25° - NEBO -
 • >20° v sagitální rovině (bočný snímek) 4) zařazení podle následující tabulky
Typ Označení PT MT TL/L
1 Main thoracic (MT) - strukt. (hlavní)  
2 Double thoracic (DT) strukt. strukt. (hlavní)  
3 Double major (DM) - strukt. (hlavní) strukt.
4 Triple major (TM) strukt. strukt. (hlavní) strukt. (hlavní)
5 TL/L - - strukt. (hlavní)
6 TL/L - MT - strukt. strukt. (hlavní)
 • strukt. = strukturální
 • strukt. (hlavní) = má největší Cobbův úhel a je vždy strukturální
 • u typu 4 může být hlavní MT nebo TL/L, podle toho, kde je větší Cobbův úhel
 • je-li PT největší, potom se zařazuje pod MT

Modifikace - L páteř

Udává, jak hodně se křivka L páteře vzdaluje od sagittální roviny (doleva nebo doprava od střední čáry)

 1. Nalezneme tzv. apikální lumbální obratel (ALV, apical lumbar vertebra), což je nejvyšší obratel, který vybočuje z křivky L páteře.
 2. Nakreslíme centrální sakrální vertikální linku (CSVL) - přímka, která prochází osou (střední, mediální čárou) sakra.
 3. Podle vztahu CSVL a ALV přiřadíme písmeno:
Písmeno Vztah
A CSVL prochází mezi pedikly ALV
B CSVL se dotýká pediklu ALV
C CSVL se ALV nedotýká

Modifikace - sagittální křivka Th páteře

Hodnotí hrudní kyfózu (křivku Th páteře v sagitální rovině)

 1. Změříme Cobbův úhel v sagittální rovině mezi Th5 a Th12
Znak Cobbův úhel Název
- <10° oploštělá (napřímená) kyfóza
N 10 - 40° normální
+ >40° prohloubená kyfóza (hyperkyfóza)

 Literatura:

 • Lenke LG, Edwards CC, Bridwell KH. The Lenke classification of adolescent idiopathic scoliosis: how it organizes curve patterns as a template to perform selective fusions of the spine. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28(20):S199-207.
 • Puno RM, An KC, Puno RL, Jacob A, Chung SS. Treatment recommendations for idiopathic scoliosis: an assessment of the Lenke classification. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28(18):2102-14.
 • Cheung WY, Luk KDK. Focus on Classification of adolescent idiopathic scoliosis. Bone & Joint. http://www.boneandjoint.org.uk/sites/default/files/Classification%20of%20Adolescent%20Idiopathic%20Scoliosis.pdf