Chronická pankreatitida (Cambridge classification)

Cambridge classification of pancreatic morphology in chronic pancreatitis

Změny ERCP CT a US
Žádné Všechy LSB normální normální velikost a tvar, homogenní parenchym
Sporné Normální MPD Jedno z:
 • <3 změněné LSB
 • MPD 2 - 4mm
 • pankreas zvětšený více jak dvakrát od normy
 • Heterogenní parenchym
Mírné Normální MPD Dva nebo více z:
 • >3 změněné LSB
 • MPD 2 - 4mm
 • mírné zvětšení pankreatu
 • heterogenní parenchym
Středně těžké Změny MPD a LSB
 • drobné cysty <10mm
 • nepravidelný MPD
 • fokální akutní pankreatitida (<1/3 pankreatu)
 • zvýšený enhacement či echogenita stěny MPD
 • nepravidelná kontura pankreatu
Těžké Cokoliv z výše uvedeného a jedno z:
 • cysty >10mm
 • intraduktální výpadky náplně, wirsungolithiáza
 • obstrukce či strikutra MPD
 • výrazná nepravidelnost MPD
 • invaze do sousedních orgánů

MPD = main pancreatic duct, hlavní pankratický vývod

LSB = lateral side branch duct, postranní větve pankreatického vývodu