Nádory štítné žlázy (SMEDAL)

Stádium Popis
I Karcinom je omezený pouze na štítnou žlázu (T1-3)
II

Karcinom omezený na štítnou žlázu a:

IIA: unilaterální postižení lymfatických uzlin (N1a)

IIA: bilaterální postižení lymfatických uzlin (N1b)

III Infiltrace sousedních orgánů (T4)
IV Vzdálené metastázy (M1)