Solitární plicní uzel (SPN) - pravděpodobnost malignity

Parametr Hodnota
Počáteční pravděpodobnost malignity (1 až 100%)
Klinické parametry
Věk
Nikotinismus (Pack-years)
Hemoptýza
Anamnéza maligního onemocnění
Morfologické parametry (radiodiagnostika)
Velikost (cm)
Lokalizace
Okraj
Rychlost růstu
Šíře stěny kavity (mm)
Kalcifikace v uzlu
Další vlastnosti
Enhancement po podání k.l.
PET