Botallova dučej (PDA)

Qp/Qs1)
Malý PDA pod 1,5:1
Střední PDA 1,5 - 2:1
Velký PDA nad 2:1

1)Srdeční výdej - malý oběh / Srdeční výdej - velký oběh