Duktální invazívní karcinom prsu

Bloom & Richardson

Kritérium Popis Skóre
Tvorba tubulů Tvoří většinu nádoru (>75%) 1
Střední množství (10-75%) 2
Málo nebo žádné (<10%) 3
Jaderná polymorfie Malá a pravidelná jádra 1
Středně velká a mírně polymorfní jádra 2
Výrazně polymorfní jádra 3
Počet mitóz v 10 high power field (HPF) 0-3 1
4-6 2
>6 3

Nottinghamská klasifikace

Součet tří kritérií z horní tabulky

GRADE 1 3-5
GRADE 2 6-7
GRADE 3 8-9