Plicní embólie

Stupeň Popis
I. Malá plicní embólie (blokáda pod 25%), normální Astrup, dypnoe
II. Submasívní plicní embólie (blokáda 25 - 50%), pCO2 <4.6kPa (35mmHg), tachypnoe
III. Masívní plicní embólie (blokáda 50 - 80%), pCO2 < 4.0kPa (30mmHg), pO2 <8.6kPa (65mmHg), cyanóza, tachykardie, kardiogenní šok
IV. Fulminantní plicní embólie (blokáda >80%), zástava oběhu, pO2 <6.7 kPa (50mmHg)