Tabárova typologie (mamografie)

Typ I - Smíšený

Vroubkovaná kontura žlázového tělesa, dobře zobrazená Cooperova ligamenta a rovnoměrně rozptýlené 1-2mm velké nodulární denzity (terminální dukto-lobulární jednotky - TDLU), místa projasnění oválného tvaru - tukové lalůžky.

Typ II - Tukový

Kompletní involuce mléčné žlázy, zcela převažuej transparentní tuk, nejsou přítomny žádné nodulární stíny.

Typ III - Žlazový

Parenchym zabírá <25% objemu prsu, kombinace prominujících duktů retroareolárně (způsobné periduktální fibrózou, elastózou) a involuce.

Typ IV - Skvrnitý

Nápadné lineární stíny jsou způsobené periduktální elastózou a nodulární denzity vel. 3-7mm - proliferující žlázové struktury (zvětšené terminální dukto-lobulární jednotky), jak odpovídá adenóze. S rostoucím věkem nedochází k žádným změnám.

Typ V - Densní

Homogenní denzní stín žlázy s hladnou konvexní konturou odpovídající rozsáhlé fibróze.