Screening

Characteristiky nemoci
1. Nemoc má závažné důsledky
2. Incidence nemoci v populaci je vysoká
3. Rizikový faktor je dobrým prediktorem

Characteristiky testu
4. Screeningový test má vysokou přesnost detekce
5. Screeningový test detekuje rizový faktor před kritickým bodem nemoci
6. Screeningový test má nízkou morbiditu
7. Screeningový test je dostupný

Characteristiky prevence
8. Prevence existuje
9. Prevence je efektivnější než léčba
10. Prevence není příliš riziková či toxická