CRL - temenokostrční délka

Zjednodušená rovnice:
Gestační stáří [týdny] = CRL [cm] + 6.5

Odhad gestačního stáří dle velikosti CRL

Temenokostrční délka (CRL) [cm]
[týden+den]

Odhad CRL dle gestačního stáří

Týden (≥7)
Den (0 - 6)
[cm]