Padua score - riziko tromboembolické nemoci

Padua score hodnotí riziko vzniku trombembolické nemoci u hospitalizovaných pacientů.

Aktivní nádorové onemocnění
Hluboká žilní trombóza v anamnéze
Omezená hybnost
Trombofilní stav
Trauma nebo chirurgický výkon v posledním měsíci
Věk 70 let a více
Respirační nebo kardiální insuficience
Akutní infarkt myokardu nebo cévní mozková příloha
Akutní infekce nebo revmatické onemocnění
Obezita s BMI 30 a více
Hormonální léčba

Padua score je 0 (nízké riziko TEN)

Doporučení profylaxe trombembolické nemoci:

  • <4 bodů: nízké riziko, profylaxe není potřebná
  • ≥4 bodů: vysoké riziko, farmakologická nebo mechanická profylaxe (dle rizika krvácení)

Odkazy