Stupně omrzlin

Stupeň Popis
I - congelatio erzthematosa postižení pouze povrchních vrstev epidermis
II - congelatio bullosa postižení celé epidermis
III - congelatio escharotica postižení i dermis