Marshova klasifikace

Marsh Intraep. lymfocyty/100 enterocytů Množství krypt Klky (poměr krypty/klky) Klinická poznámka
0 <40 normální normální Vysoce nepravděpodobné či latentní onemocnění
1 >40 normální normální Infiltrativní typ: nemocní na dietě, pacienti s DH, příbuzní nemocných
2 >40 zvýšené normální Hyperplastický typ: zřídka u DH
3a >40 zvýšené částečná atrofie, poměr 1:1 - 1:3-4 Destruktivní léze u symptomatických pacientů
3b >40 zvýšené subtotální atrofie, poměr < 1:1
3c >40 zvýšené absence klků