Tyreotoxická krize

St.I

Tachykardie (nad 150/min) nebo tachyarytmie při fibrilaci síní

Horečka (až 41 st.C), pocení, dehydratace

Psychomotorický neklid, Tremor, Úzkost

Zvracení, průjem

Svalová slabost, adynamie

St.II navíc porucha vědomí, somnolnece, psychotické stavy, dezorientace
St.III

navíc koma s ev. selháním nadledvin a oběhu

IIIa: <50 let

IIIb: >50 let