M-ANNHEIM

Klasifikace je založena na předpokladu, že u většiny pacientů je chronická pankreatitida spojením více faktorů:

A: Alkohol

• Nadměrný příjem (>80g/den)
• Zvýšený příjem (20-80g/den)
• Střední množství (<20g/den)

N: Nikotin

• Množství vykouřených cigaret u kuřáků

N: Nutriční faktory

• Výžíva (např. vysoký poměr tuků a protinů na celkovém energetickém příjmu)
• Hyperlipidémie

H: Hereditární faktory

• Hereditární pankreatitida
• Familiální pakreatitida
• Pankreatitida s časným nástupem
• Pankreatitida s pozdním nástupem
• Tropická pankreatitida
Známé mutace genů PRSS1, CFTR nebo SPINK1

E: Eferentní vývod

• Pancreas divisum
• Anulární pankreas nebo jiné kongenitální abnormality pankreatu
• Obstrukce pankreatického vývodu
• Posttraumtické jizvy pankreatického vývodu
• Dysfunkce Oddiho sfinkteru

I: Imunologické faktory

• Autoimunitní pankreatitida
- spojená se Sjorgenovým syndromem
- spojená s nespecifickými střevními záněty
- spojená s autoimunitními onemocněními (např. primární sklerozující cholangoitida, primární biliární cirhóza)

M: Ostatní faktory (Miscelaneous)

• Hyperkalcémie, hyperparatyreoidismus
• Chronická renální insuficience
• Léky
• Toxiny