Astmatický záchvat (krevní plyny)

Stádium pO2 pCO2 pH
Hyperventilace normální snížený alkalóza
Parciální respirační insuficience snížený normální normální
Globální respirační insuficience

< 50 mmHg (6,7 kPa)

> 45 mmHg (6,0 kPa) acidóza