Brodieho absces

Brodieho absces: chronický perzistující absces kosti vyvolaný mikroorganismy s nízkou virulencí, vyskytuje se v metafýzách dlouhých kostí jako osteolytické ložisko se sklerotickým lemem s jemnou periostózou.