Levostranná srdeční hypertrofie

Sokolow-Lyon index

» Výška S vlny ve V1 + výška R vlny ve V5 nebo V6 ≥ 3.5mV (35mm)
» R vlna v aVL ≥ 1.1mV (11mm)

Romhilt-Estes bodový skórovací systém

Kritérium Body
R nebo S vlna v libovolném končetinovém svodu ≥2.0mV (20mm) NEBO S vlna ve V1 nebo V2 ≥ 3.0mV (30mm) NEBO R vlna ve V5 nebo V6 ≥ 3.0mV (30mm) 3
Změny ST-T vlny typické pro levostrannou hypertrofii
užívá-li digitalis
neužívá-li digitalis

1
3
Levostranná atriální abnormita: terminálně je deprese P vlny v V1 ≥ 1mm trvání ≥ 40ms 3
Deviace srdeční osy doleva ≥ -30st. 2
QRS ≥ 90ms 1
Interval mezi začátkem QRS komplexu a hrotem R vlny ve V5 nebo V6 ≥ 50ms 1

4 body: pravděpodobná levostranná srdeční hypertrofie
≥ 5 bodů: jistá levostranná srdeční hypertrofie

Cornellova kritéria napětí

Muži S ve V3 + R v aVL > 2.8mV (28mm)
Ženy S ve V3 + R v aVL > 2.0mV (20mm)

Cornellova míra napětí a délky

Trvání QRS x Cornellovo napětí > 2440 [ms x mV]

Porovnání jednotlivých kritérií

Kritérium Senzitivita (%) Specificita (%)
Sokolow-Lyon 22 100
Cornelova kritéria napětí 42 96
Cornellova míra napětí a délky 51 95
R v aVL > 11mm 11 100
Romhilt-Estes > 4 body 54 85
Romhilt-Estes > 5 bodů 33 94