Poranění ligament

Stupeň 1

  • poškozeno pouze několik kolagenních vláken
  • funkce vazu není významně narušena

Stupeň 2

  • poškození části kolagenních vláken
  • funkce vazu narušena

Stupeň 3

  • kompletní ruptura
  • ztráta funkce