Fraktura proxmiálního humeru (Neer)

Typ I

Minimální posun - hlavice úhlově dislokovaná do max 45 st. a stranový posun do 1 cm

Typ II

Dislokovaný fragment - stranový posun o více jak 1 cm  - fraktura collum anatomicum

Typ III

Faktura collum chirurgicum s úhlovou dislokací nad 45 st. nebo posunem fragmentů o více jak 1 cm

a) fragmenty impaktované

b) hlavička odloučena od kosti

c) tříštivá zóna v oblasti krčku

Typ IV

Odtržení tuberculum majus, zároveň může být přítomna fraktura i na jiném místě

Typ V

Luxační fraktura: přední luxace - odtržení tuberculum majus, zadní luxace - odtržení tuberculum minus