Migréna (ICHD-II)

Migréna bez aury

A. Nejméně 5 atak splňující kritéria B-D

B. Ataky bolesti trající 4-72 hodin (neléčeny i léčeny)

C. Bolest hlavy má nejméně dvě z následujících vlastností:
• 1. Jednostranná lokalizace
• 2. Je pulzující
• 3. Střední a až těžká bolest
• 4. Zhoršení nebo vyvolání běžnou fyzickou aktivitou (např. chůze)

D. Během bolesti hlavy nejméně jedna z následujících:
• 1. Nauzea a/nebo zvracení
• 2. Fotofóbie a fonofóbie

E. Není příznakem jiného onemocnění

Migréna s aurou

A. Nejméně 2 ataky splňující kritérium B

B. Migrenózní aura splňující kritéria B-C pro jeden druh (typická aura s migrénózní bolestí hlavy, typicá aura s nemigrenózní bolestí hlavy, typická aura bez bolesti hlavy, familiární hemiplegická migréna, sporadická hemiplegická migréna, migréna bazilárního typu)

C. Není příznakem jiného onemocnění

Typická aura s migrenózní bolestí hlavy

A. Nejméně 2 ataky splňující kritéria B-D

B. Aura bez motorické slabosti splňující alespoň jedno z následujících:
• 1. Plně reverzibilní vizuální příznaky včetně pozitivních jevů (např. záblesky, tečky , čáry) a/nebo negativních jevů (např. ztráta zraku)
• 2. Plně reverzibilní senzorické příznaky včetně pozitivních jevů (např. jehly, špendlíky) a/nebo negativních jevů (např. ztráta citu)
• 3. Plně reverzibilní dysfatická řečová porucha

C. Nejméně jeden z následujících:
• 1. Homonymní vizuální příznaky a/nebo jednostranné senzorické příznaky
• 2. Nejméně jeden příznak aury se postupně rozvine během ≥5 minut a/nebo různé příznaky aury se postupně rozvíjejí během ≥5 minut
• 3. Každý příznak trvá ≥5 a ≤60 minut

D. Bolest hlavy splňující kritéria B-D pro "Migrénu bez aury" začínající během aury nebo po ní do 60 minut

E. Není příznakem jiného onemocnění

Typická aura bez bolesti hlavy

A. Jako "Typická aura s migrenózní bolestí hlavy" kromě:

B. Aury s/bez poruchy řeči, bez motorické slabosti a s alespoň jedním z následujících:
• 1. Plně reverzibilní vizuální příznaky včetně pozitivních jevů (např. záblesky, tečky , čáry) a/nebo negativních jevů (např. ztráta zraku)
• 2. Plně reverzibilní senzorické příznaky včetně pozitivních jevů (např. jehly, špendlíky) a/nebo negativních jevů (např. ztráta citu)

D. Žádná bolest během aury ani do 60 minut po ní