Krevní ztráta

Krevní ztráta Lehká (pod 250ml/24h) Středně těžká (do 1000ml/24h) Těžká (nad 1000ml/24h)
Klinika Obvykle bez příznaků Bledost, slabost, závrať (ortostatická reakce) Šok
Oběh Stabilní Tachykardie, snížení krevního a centrálního žilního tlaku Tachykardie, snížení krevního a centrálního žilního tlaku
Pokles hemoglobinu Mírný Střední (Hemoglobin > 90 g/L) Výrazný (Hemoglobin < 90 g/L)