Fraktury proximální radia - Mason

Typ I

nedislokované nebo minimálně dislokované zlomeniny hlavičky nebo krčku, rotace předloktí omezena bolestí

Typ II

dislokované zlomeniny hlavičky nebo krčku, hybnost limitována mechanicky

Typ III

kominutivní zlomeniny hlavičky nebo krčku