Glomerulární filtrace - odhad (Cockroft-Gault)

GFR= (140-věk) x (hmotnost [kg]) x konst. / (kreatinin [µmol/L])
konst. muži: 1.23, ženy 1.04
Kreatinin [µmol/L]
Věk [let]
Hmotnost [kg]
Pohlaví      
  [mL/min]