Lymeská borelióza - stádia

St.I Erythema migrans, migrující erytém
St.II Meningitida, encefalitida, lymfocytární meningoradikulitida Bannwarth, myokarditida (AV blok), Lymská artritida (koleno, kotník), boreliový lymfocytom, paréza n. facialis
St.III Acrodermatitis chronica atrophicans, polyneuropatie, encefalomyelitida