Lupusová nefritida

I.

a) normální glomeruly (elektron/- mikroskopicky, imunohistologicky)

b) glomeruly s imunodepozity bez známek zánětu

II. Mesangioproliferativní GN

a) mírná

b) středně těžká

III. Fokálně - segmentální GN

a) aktivní nekrotizující léze

b) aktivní sklerozující léze

b) sklerozující léze

IV. Difúzní GN (těžká mesangioproliferativní, membranoproliferativní)

a) segmentální léze

b) aktivní nekrotizjící léze

c) aktivní a sklerozující léze

d) sklerozující léze

V. Difúzní membranózní GN

a) čistá membranózní GN

b) asociovaná s proliferativními lézemi (jako skupina WHO II)

VI. Pokročilá sklerozující GN

 

 

GN = glomerulonefritida