START - Simple Triage and Rapid Treatment

Červená (red) R - kritická

 • Bezprostřední ohrožení na životě
 • Okamžité jednoduché výkony zachraňující život
 • Intenzivní dohled, soustředit, neopustit
 • Odsun vleže, prioritní, zajištěný

Modrá (blue) B - katastrofální

 • Nemocnice – stav je nestabilní, varovný, hrozí zhoršením a přechodem do červené
 • Intenzivní dohled
 • Diagnostika a operační výkony do desítek minut

Žlutá (yellow) Y - urgentní

 • Závažné postižení zdraví
 • Neohrožuje život bezprostředně
 • Pomoc a ošetření nutné na místě po zajištění červených
 • Odsun po odvozu červených
 • Intenzivní dohled
 • Diagnostika a operační výkony do 2 - 6 hodin

Zelená (green) G - lehká

 • Málo závažná až nezávažná postižení zdraví
 • Neohrožují život
 • Pomoc a ošetření na místě po zajištění předchozích
 • Odsun často hromadně za dohledu
 • Diagnostika a péče – standardní

Černá – mrtev (deceased) D - letální

 • Nelze již pomoci - základní životní funkce vyhaslé
 • Smrt konstatuje lékař