Artróza (Kellgren - Lawrenc)

Stádium Nález
I možné zúžení kloubní štěrbiny a počátek tvorby drobných
marginálních osteofytů, začínající subchondrální sklerotizace
II zřetelné zúžení kloubní štěrbiny, jasná tvorba osteofytů, lehká
subchondrální skleróza,objevují se nepravidelnosti kloubního povrchu
III výrazné zúžení kloubní štěrbiny, mnohočetné osteofyty,
subchondrální skleróza, tvorba cyst, počínající deformity
IV výrazná progrese všech změn III. stupně: vymizení kloubní štěrbiny,
velké osteofyty se sklerózou a pseudocystami subchondrální kosti, pokročilé
deformity, v konečném procesu dochází k nekróze příslušných částí