Aktivity denního života - modifikované Barthelovo skóre

Items Neschopen vykonávat Pokuší se s nejistotou vykonávat Vyžaduje mírnou pomoc Vyžaduje minimální pomoc Plně nezávislý
Osobní hygiena 0 1 3 4 5
Koupel 0 1 3 4 5
Stravování 0 2 5 8 10
Toaleta 0 2 5 8 10
Chůze do schodů 0 2 5 8 10
Odívání se 0 2 5 8 10
Kontrola defekace 0 2 5 8 10
Kontrola mikce 0 2 5 8 10
Pohyb
(na invalidním vozíku)
0
(0)
3
(1)
8
(3)
12
(4)
15
(5)
Převoz na sedačce 0 3 8 12 15

Pozn.: maximum: 100 bodů