Cesty přenosu hepatitid

Cesta \ Hepatitida A B C D E
Fekálně-orální + - - - +
Krev (ní produkty) (-) + + + -
Pohlavně (-) + (+) + -
Perinatálně - + + + -