AIDS / HIV - klinická stádia

  Klinické kategorie
A B C
Pásma TH lymfocytů [/µL] Asymptomatická nebo akutní HIV nebo LAS Symptomatická HIV (ani A ani C) Onemocnění definující AIDS
1) nad 500 A1 B1 C1
2) nad 500 A2 B2 C2
3) nad 500 A3 B3 C3

LAS = Lymfadenopatický syndrom