TIMI - klasifikace krvácivých komplikací

TIMI: Thrombolysis In Myocardial Infarction bleeding classification

1) Závažné krvácení (major bleeding):

Klinicky zjevné krvácení (nebo prokázané retroperitoneální či intrakraniální krvácení) spojené s poklesem hemoglobinu o více jak 50g/l nebo hematokritu o více jak 15%

2) Mírné krvácení (minor bleeding):

Klinicky zjevné krvácení spojené s poklesem hemoglobinu o 30 až 50g/l nebo hematokritu o 9 až 15% včetně

3) Non-TIMI

Nesplňuje ani 1) ani 2)

4) Žádné krvácení 

  

Transfúze plné krve nebo erymasy se počítá jako pokles hemoglobinu o 10g/l nebo hematokritu o 3%.