Eozinofilní syndrom

► Přetrvávající eozinofilie >1500/mm3 po >6 měsíců
► Nenalezena jiná známá příčina (sekundární eozinofilie)
► Postižení více orgánů