Hyperlipidémie

Typ I IIa IIb III IV V
Nadbytek chylomikrony LDL LDL, VLDL IDL VLDL  VLDL, chylomikrony
Cholesterol  n. ↑↑ n. - ↑ n - ↑
Triglyceridy ↑↑ n.  ↑↑ ↑↑
Sérum chylózní čiré zakalené až chylózní   
Chylózní frakce ano, čirá spodina - - - - ano, zakalená spodina
Četnost velmi zřídka časté častné zřídka časté zřídka