Hangman's fracture (Effendi, Levine & Edwards)

Typ I

Fraktura pars interarticularis s posunem o <3mm

Typ II

Fraktura pars interarticularis s posunem o >3mm bez podstatnější angulace

Typ IIA

Fraktura pars interarticularis bez podstatnějšího posunu ale s angulací.

Typ III

Jako Typ I s jednostrannou či oboustrannou dislokací faset C2/C3