WHO klasifikace AML

I. - AML s definovaným chromozomálním nálezem (traslokací)

II. - AML s multilineární dysplázií (2 nebo 3 buněčné linie) s/bez předcházejícího MDS

III. - AML a MDS v důsledku léčby (sekundární)

IV. - Jiné formy AML

AML - akutní myeloidní leukémie, MDS - myelodysplastický syndrom