Grading lézí menisku na MRI

Grade 0

Normální meniskus

Grade 1

Okrouhlý okrsek zvýšeného signálu v T2 váženém obraze, který nedosahuje ke kloubnímu povrchu

Grade 2

Lineární zvýšení signálu  v T2 váženém obraze, které nedosahuje ke kloubnímu povrchu

Grade 3

Porušení menisku zasahuje ke kloubnímu povrchu

Grade 4

Fragmentace menisku