Ostitis deformans Paget

Stádium Názvy, synonyma Popis
I Aktivně destrukční, horké (hot), lytické Časné stádium, kdy probíhá rychlé odbourávání kostní tkáně. Kosti jsou často bolestivé.
II Destrukčně
produktivní, smíšené
Přichází později, kdy probíhá rychlé odbourávání a obnova kostní tkáně.
III Klidové sklerohypertrofické, studené (cold), stádium přestavby V posledním stádiu probíhá rychlá přestavba kostní tkáně.