Modicova klasifikace změn kostní dřeně obratlového těla

Typ I

snížená SI na T1w, zvýšená SI na T2w v důsledku edému kostní dřeně spojené s akutními či subakutními zánětlivými změnami

Typ II

zvýšená SI na T1W, normální až zvýšená SI na T2w v důsledku přeměny kostní dřeně na tuk

Typ III

snížená SI na T1w a T2w v důsledku reaktivní osteosklerózy 

SI: signal intensity 

Modic T1 SI T2 SI
Typ 1 nízká vysoká
Typ 2 vysoká vysoká
Typ 3 nízká nízká