RIFLE - renální selhání

Třída Glomerulární filtrace Diuréza
Riziko Kreatinin v séru × 1.5 <0.5 ml/kg/h × 6 h
Poškození Kreatinin v séru × 2 <0.5 ml/kg/h × 12 h
Selhání Kreatinin v séru × 3 nebo ≥354µmol/L akutním nárůstem >44µmol/L <0.3 ml/kg/h × 24 h nebo anurie
Ztráta funkce Přetrvávající akutní renální selhání - úplná ztráta renálních funkcí >4 týdny  
End-stadge kidney disease >3 měsíce  

 Pokud je zařazení dle obou kritérií rozdílné, použije se to horší. Kritérium glomerulární filtrace znamená násobek zvýšení kreatininu v séru oproti výchozí (základní) hodnotě. Pokud tato hodnota není známa, použije se vzorec [kalkulačka]:

Akutní poškození ledvin (acute kidney injury) by mělo být zvažováno, pokud je porucha ledvinných funkcí náhlá (během 1 - 7 dnů) a přetrvává (> 24 hours).